Julie Severeyns

juf 5de leerjaar ( voltijds tot aan de herfstvakantie, dan halftijds met juf Lenne)